سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه شیراز 
مدرس 
1370/07/01 
ادامه دارد 
اصول فقه ،بلاغت ،عقاید ومعارف الهی ،ادبیات فارسی 
تدریس 
مرکزتخصصی کلام 
مدرس 
 
 
روش تحقیق