در پرتوآفتاب
45 بازدید
محل ارائه: شبکه یک سیما
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این برنامه مستند به معرفی حضرت شاه چراغ و برخی از فعالیتهای فرهنگی این مکان مذهبی به عنوان محور سومین حرم اهلبیت در ایران - در بیان مقام معظم رهبری - پرداخته است .