تعزیه شناس ایران
49 بازدید
محل ارائه: شبکه آموزش
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این مستند به معرفی مرحوم استادصادق همایونی از تعزیه شناسان معاصرایران میپردازد...